Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH KEBANGSAAN ST JOSEPH, JOHOR BAHRU

Pentadbir Sekolah

Home | Maklumat Asas Sekolah | Pentadbir | Pihak Pengurusan | Guru & Staf Sokongan | Pencapaian Sekolah | Gambar aktiviti | Lagu | Peperiksaan | Pelan Tindakan PIPP | Kalendar | Aktiviti Sekolah | Aktiviti Sekolah Terkini | Peta | Pautan | Hubungi Kami | Enrolmen Murid

PENTADBIR SEKOLAH : GURU-GURU BESAR

Choose a picture from the Gallery

For Year 1955-1957
Rev. Bro. Elzear
(Rev. Bro. Roberge)

Choose a picture from the Gallery

For Year 1958-1960
Rev. Bro. Noel

Choose a picture from the Gallery

For Year 1961-1964
Rev. Bro. Adolphus

Choose a picture from the Gallery

For Year 1965-August 1965
Rev. Bro. Raymond

Choose a picture from the Gallery

For Year September 1965-1966
Mrs. P. Kathirasoo
(Pemangku Guru Besar)

Choose a picture from the Gallery

For Year March 1967-1972
Rev. Bro. George E. Berfrand

Choose a picture from the Gallery

For Year April 1972-July 1973
Rev. Bro. James Tham

Choose a picture from the Gallery

For Year August 1973-May 1974
Rev. Bro. George E. Berfrand

Choose a picture from the Gallery

For Year June 1974-December 08,1992
Mr. Alex Anthony

Choose a picture from the Gallery

For Year December 31, 1992-November 21, 2002
Mr. Won Sang Jon

Choose a picture from the Gallery

For Year March 01, 2003-March 31,2004
Madam Tey Siew Choo

gb.gif

For Year April 01, 2004-Current
Madam Ng Seng Lay
   

SEKOLAH KEBANGSAAN ST. JOSEPH, JOHOR BAHRU, MALAYSIA