Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH KEBANGSAAN ST JOSEPH, JOHOR BAHRU

Aktiviti Sekolah Terkini
Home | Maklumat Asas Sekolah | Pentadbir | Pihak Pengurusan | Guru & Staf Sokongan | Pencapaian Sekolah | Gambar aktiviti | Lagu | Peperiksaan | Pelan Tindakan PIPP | Kalendar | Aktiviti Sekolah | Aktiviti Sekolah Terkini | Peta | Pautan | Hubungi Kami | Enrolmen Murid

Aktiviti Sekolah Terkini

1.  Hari Usahawan & Hari Terbuka
     26.6.2010
 
2.  Ujian Bulanan Ke-2
     17-19.8.2010
 
3.  Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat
     Sekolah.
     30.8.2010
 
4.  Mesyuarat Panitia Semua Subjek
     1 & 2.11.2010
 
5.  Pemulangan Buku Teks
     8.11.2010
 
6.  Cuti Akhir Tahun
     20.11.2010

Enter content here

Enter supporting content here

SEKOLAH KEBANGSAAN ST. JOSEPH, JOHOR BAHRU, MALAYSIA